مناطق زعفران‌خیز ایران

مناطق زعفران خیز ایران

یکی از پر تکرار ترین سوالاتی که از ماه‌چین میشود این است که در کدام شهر میشه زعفران بکارم یا زعفران کجا کشت میشه! 

لیستی از مناطق حاصل خیز زعفران ایجاد کرده ایم که میتوانید با انتخاب شهر خود، شرایط مربوط به کاشت زعفران آن منطقه را بررسی کنید.