دوره رایگان مسیر کشت خاکی زعفران

من، محمدجواد قیطاسی، مدرس دوره، می‌خواهم با شما پیمان ببندم

شما قول بدهید

۲۰ دقیقه وقت بگذارید و این آموزش را ببیند

من هم قول می‌دهم

با اجرای این آموزش در کمتر از 12 ماه به درآمد پایدار از کشت زعفران خاکی خواهید رسید.

قیمت دوره:
154 هزار تومان    رایگان شد.

فرم زیر را پر کنید و ثبت نام و مشاهده دوره را بزنید تا به صفحه آموزش رایگان منتقل شوید.

  • شماره موبایل شما نیاز به تایید دارد.
  • متراژ زمینی که قصد کاشت زعفران دارید را وارد کنید.

 ‌

 ‌