با اجرای این آموزش در کمتر از ۱۲ ماه به درآمد میلیاردی از کشت زعفران خاکی خواهید رسید.
دانلود فیلم دوره مسیر کشت خاکی زعفران