لوگو ماه چین

اگر قصد برگزاری همایش یا سمیناری دارید که به ماه چین مربوط است یا می‌خواهید از لوگوی ما به‌عنوان حامی رویدادهای خود استفاده کنید، خوشحال می‌شویم سایز باکیفیت لوگوی ما را از این صفحه دریافت کنید.

 ‌
 ‌