نظرات مشتریان

پخش ویدیو

آقای میری

سطح زیرکشت : یک هکتار، قزوین

پخش ویدیو

آقای عابدی

سطح زیرکشت: یک هکتار، شهرستان سقز

پخش ویدیو

آقای فتحی

سطح زیرکشت: ۳ هزار‌متر

پخش ویدیو

آقای احسن قادری

سطح زیرکشت: یک هکتار، شهرستان دهگلان

اگر از کشاورزان ماه‌چین هستید همین امروز یک ویدیو برای ما ارسال کنید

لطفا ویدیو ضبط شده خود را از طریق تلگرام ماه چین برای ما ارسال کنید.

پیام های مشتریان

کارگاه کشت زعفران

پخش ویدیو

آقای حسام تبیانیان

از کرمان

پخش ویدیو

آقای ناصری

از خراسان شمالی

پخش ویدیو

خانم ماهان سلطانی

از اراک

آنباکس محصولات ماه‌چین

پخش ویدیو

آقای حامد زارعیان