نظرات مشتریان

پخش ویدیو

آقای میری

سطح زیرکشت : یک هکتار، قزوین

پخش ویدیو

آقای عابدی

سطح زیرکشت: یک هکتار، شهرستان سقز

پخش ویدیو

آقای فتحی

سطح زیرکشت: ۳هزار‌متر ، تبریز

پخش ویدیو

آقای معینی

سطح زیرکشت : یک هکتار، استان فارس

پخش ویدیو

آقای کارپرداز

سطح زیرکشت: ۵ هکتار ، استان اصفهان

پخش ویدیو

خانم اعظمی

سطح زیرکشت: ۱ هکتار

پخش ویدیو

آقای ولی زاده

سطح زیرکشت : یک هکتار، شیراز

پخش ویدیو

آقای قلی زاده

سطح زیرکشت: ۱ هکتار ، مشکین شهر

پخش ویدیو

آقای بهرامی

سطح زیرکشت: ۷ هزار متر، کوهدشت

پخش ویدیو

آقای احسن قادری

سطح زیرکشت: یک هکتار، شهرستان دهگلان

پخش ویدیو

خانم پناهی

سطح زیرکشت: یک هکتار ، سنقر کرمانشاه

پخش ویدیو

آقای قاسمی

سطح زیرکشت : ۲ هکتار ، رزن همدان

اگر از کشاورزان ماه‌چین هستید همین امروز یک ویدیو برای ما ارسال کنید

لطفا ویدیو ضبط شده خود را از طریق تلگرام ماه چین برای ما ارسال کنید.

پیام های مشتریان

کارگاه کشت زعفران

پخش ویدیو

آقای حسام تبیانیان

از کرمان

پخش ویدیو

آقای ناصری

از خراسان شمالی

پخش ویدیو

خانم ماهان سلطانی

از اراک

آنباکس محصولات ماه‌چین

پخش ویدیو

آقای حامد زارعیان

پخش ویدیو
پخش ویدیو