برای برداشت بالا باید چیکار کنم؟

یکی از بزرگ ترین دغدغه های کشاورزانی که کشت زعفران انجام می‌دهند برداشت بالای زعفران است که به درستی نمی‌دانند که چه کار هایی باید انجام دهند که تا یک مزرعه زعفران با راندمان بسیار بالا داشته باشند.

زمانی که یک مزرعه زعفران کشت می شود باید تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت به درستی انجام شود و تمامی این تجربیات در چندین سال متداول برای کشاورزان به دست می‌آید. اما موضوع مهمی که پیش می‌آید این است که ما نمی‌خواهیم چندین سال آزمون و خطا انجام شود تا این تجربیات به دست آید

به همین دلیل تیم حرفه ای ماه چین در تمامی مراحل کشت و برداشت زعفران از جمله کشت پیاز های زعفران، کود دهی، آبیاری و در نهایت برداشت زعفران همراه شما است تا بتوانید با استفاده از تجربیات و مشاوره های کارشناسان ماه چین یک مزرعه زعفران پر سود و درآمد و با راندمان بسیار بالا داشته باشید

دانلود ویدئو آموزشی