قبل از کشت این کارها رو انجام بده

قبل از این که کشت مزرعه زعفران خود را انجام دهید، یک سری از فعالیت ها هستند که برای روند مناسب کشت و برداشت زعفران حتما باید انجام شوند که می خواهیم به آن ها بپردازیم.

مهم ترین کار های کشت زعفران

یکی از مهم ترین کار هایی که باید قبل از کشت پیاز های زعفران انجام داد شخم مزرعه هستش که حتما باید در عمق 20 سانتی متری انجام شود که اگر این اندازه عمق گفته شده سطحی باشد و رعایت نشود عواقب بدی در انتظار مزرعه زعفران شما است.

بعد از انجام شخم عمیق مزرعه زعفران مرحله تسطیح زمین و کود دهی ها هستش که این کار ها باعث می‌شود که بستر کشت مناسب برای کشت زعفران شود. و اما مورد بعدی که حتما باید قبل از کشت انجام شود کلوخ شکنی است اگر که زمین های شما قبل از کشت کلوخ شکنی نشوند زمین دارای کلوخ های بسیار زیادی بوده و ردیف های کشت بسیار نامنظم می‌شوند

دانلود ویدئو آموزشی