چرا تو آبیاری اول نباید کود دهی کنیم؟

زمانی که شما پیاز های زعفران را کشت می کنید در مرحله اول پیاز ها هیچ ریشه ای ندارند و باید در داخل خاک قرار بگیرند تا به مرور زمان با آبیاری ریشه بزنند و به گل دهی برسند.

به همین دلیل است که کود دهی در اولین مرحله آبیاری مزرعه زعفران توصیه نمی شود چون همان طور که گفته شد، پیاز های زعفران هیچ نوع ریشه ای ندارند و از آنجایی که پیاز های زعفران، کود ها را از طریق ریشه های خود جذب می‌کنند هیچ کودی جذب پیاز های زعفران نمی‌شود.

شما می‌توانید تقریبا 10 روز پس از آبیاری کردن مزرعه زعفران خود کود هایی که مورد نیاز پیاز های زعفران است را استفاده کنید. برای مشاوره کودی می‌توانید با پشتیبان ماه چین تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

دانلود ویدئو آموزشی