مقدار آب مورد نیاز زعفران

به طور کلی زعفران یک گیاه با نیاز آبی کم است یعنی به طور مداوم به آبیاری های متعدد نیاز ندارد و تمام دفعاتی که مزرعه زعفران در طول سال باید آبیاری شود 2 تا 4 مرحله است.

در بخش قبل گفتیم که زعفران آب زیادی نیاز ندارد و یک گیاه کم آب بر است، اما همان دفعات کم آبیاری باید حتما در زمان معین خود و به اندازه مشخص شده آبیاری شود تا شما بتوانید یک مزرعه با راندمان بالا داشته باشید

مقدار آب مورد نیاز زعفران

اگر شما کشت یک هکتاری مزرعه زعفران را در نظر بگیرید مقدار آبی که در آبیاری اول که اصلی ترین آبیاری است نیاز دارد 200 تا 300 هزار لیتر است که این مقدار در آبیاری دوم که باید بعد از برداشت گل های زعفران انجام شود نصف اندازه آبیاری اول است.

مرحله سوم و مرحله چهارم آبیاری هم در صورت کمبود بارش باران به صورت سطحی انجام می‌شود.

دانلود ویدئو آموزشی