آیا پیاز های تکثیر شده را خریداری می کنید؟

یکی از نگرانی هایی که اکثر کشاورزا با آن درگیر هستند فروش پیاز زعفرانی است که کشت کرده اند و تکثیر شده است و نمی‌دانند که چگونه و از چه طریق پیاز های زعفران خود را به قیمت مناسب به فروش برسانند که مجموعه ماه چین این نگرانی را برای شما رفع کرده است.

در مجموعه ماه چین یک بند مهم و اساسی به نام خرید پیاز زعفران از کشاورز وجود دارد. به این معنی است که اگر شما فعالیت کشت زعفران خود را با تیم ماه چین شروع کرده اید و پیاز های زعفران را از مجموعه ماه چین خریداری کرده اید، دیگر جای نگرانی برای فروش پیاز های زعفران خود نیست. چون که مجموعه ماه چین پیاز های زعفران تکثیر شده شما را در هر زمان که تصمیم به فروش آن ها دارید به قیمت روز بازار از شما کشاورزان خریدار است.

دانلود ویدئو آموزشی