آبیاری بارانی یا غرقابی؟

مبحث آبیاری یکی از مهم ترین موضوع هایی است که در کشت زعفران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید به طور دقیق در زمان و به مقدار کافی انجام شود. همان طور که مشخص است آبیاری روش های گوناگونی دارد اما به نظر شما بهترین روش آبیاری مزرعه زعفران کدام است؟ آبیاری بارانی یا غرقابی؟

در مقایسه این دو روش آبیاری با یکدیگر ما به دلایل مشخصی که گفته می شود برای کشت زعفران آبیاری بارانی را توصیه می‌کنیم.

آبیاری غرقابی یک آبیاری سنگین محسوب می‌شود که در این روش آبیاری تمامی منافذ خاک گرفته می‌شوند و به همین دلیل توصیه نمی شود اما آبیاری بارانی به خصوص با نوار های پیفلکس بسیار مناسب بوده و زمین حالت پفکی خود را حفظ می‌کند.

دانلود ویدئو آموزشی