جشنواره عیدانه ۱۴۰۲ ماه چین شروع شد (تا ۶۰ درصد تخفیف ویژه محصولات آموزشی)
ورود به جشنواره

نحوه کار با دستگاه کاشت زعفران نیمه مکانیزه

 

نوع دستگاه: نیمه مکانیزه
کارگر مورد نیاز: ۵ نفر
دور موتور: ۱۰ دنده ۱ سنگین
نوع تراکتور مورد نیاز: ۶ سیلندر جفت