فیلم آموزشی مسیر کشت خاکی زعفران

٪۵۰ تخفیف دوره آموزشی کشت خاکی برای شما

دوره آموزشی کشت خاکی زعفران

شروع هر کاری از جمله کشت و کشاورزی بدون داشتن دانش و آگاهی جز هدر رفت زمان و سرمایه در پی ندارد.

دوره کشت خاکی زعفران ماه چین به طور کامل و دقیق تمام مباحث لازم برای انجام یک کشت خاکی اصولی و با درآمدی پایدار و بالا را به شما آموزش می‌دهد.

نمونه مواردی که در این دوره یاد می گیرید:

آموزش آماده سازی بستر کشت

آموزش کشت زعفران به صورت اصولی و آرمانی

آبیاری مزرعه زعفران

بررسی نیازهای غذایی زعفران و کود دهی

قیمت اصلی: ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان​

قیمت با تخفیف: ۶۵۰ هزار تومان