فیلم آموزشی مسیر کشت گلخانه ای زعفران

٪۵۰ تخفیف برای شما

1,700,000 

850,000 تومان

دوره آموزشی کشت گلخانه‌ای زعفران

موفقیت در کشت گلخانه‌ای زعفران فوت و فن‌هایی دارد. ماه چین در دوره آموزشی کشت گلخانه‌ای زعفران تمامی نکات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد.

نمونه مواردی که در این دوره یاد می گیرید:

نقره کردن پیازها

ضدعفونی کردن پیازها و گلخانه

آماده و قفسه بندی کردن گلخانه

تجهیزات مورد نیاز