راهنمای استفاده از پکیج کودی محلول‌پاشی زعفران

این پکیج کودی حاوی کود مورد نیاز برای 4 مرحله محلول‌پاشی مزرعه زعفران می‌باشد. محلول‌پاشی‌ها از اواسط دی‌ماه و همزمان با تحلیل رفتن ریشه و به منظور تغذیه پیاز زعفران از طریق برگ‌ها انجام می‌شود. این چهار مرحله محلول‌پاشی به صورت متوالی و با فاصله 15 تا 20 روز انجام می‌شود.

در این 4 مرحله محلول‌پاشی تمام عناصر مورد نیاز گیاه تامین و جذب خواهد شد. پس از جذب عناصر غذایی از طریق برگ‌ها، گیاه باید در معرض نور خورشید قرار بگیرد تا بتواند فرایند سنتز را انجام دهد و عناصر جذب شده را به پیاز منتقل کند.

پیاز در این زمان از سال در فاز تکثیری خودش قرار دارد و پیازهای دختری کوچک در حال تشکیل شدن هستند. تغذیه پیاز در این محدوده‌ی زمانی منجر به افزایش وزن پیازهای دختری و بازدهی آن‌ها در سال‌ آینده می‌شود. در صورتی که مزرعه را با کوددهی تغذیه نکنیم پیازها کوچک می‌مانند و فقط تکثیر رویشی خواهند داشت.

ترکیبات کودی موجود در پکیج

ترکیب کودی پکیج به نحوی طراحی شده است تا در مرحله اول سطح و اندازه‌ی طولی برگ زعفران افزایش یابد و به حداقل مورد نیاز برای محلول‌پاشی یعنی 20 سانتی‌متر برسد. این عمل به‌واسطه کود جلبک دریایی و نیتروژن NPK انجام می‌شود.

کود ثابت و پایه هر 4 مرحله محلول‌پاشی اسید‌آمینه می‌باشد. اسیدآمینه موجود در پکیج کودی منجر به افزایش و تقویت جذب مواد غذایی زعفران می‌شود و می‌تواند بازدهی محلول‌پاشی را تا حد قابل قبولی افزایش دهد.

در مرحله دوم محلول‌پاشی از فسفید پتاسیم به منظور درشت کردن غده‌های پیاز زعفران و همچنین تقویت پیاز در مقابل سرما و قارچ استفاده می‌کنیم. همان‌طور که گفتیم در تمام مراحل از اسیدآمینه به عنوان کود پایه استفاده خواهیم کرد.

در مرحله سوم محلول‌پاشی نیز به طور خاص از آهن استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم منجر به درشت شدن کلاله زعفران در سال‌های بعد بشویم.

شرایط انجام محلول‌پاشی

زمان انجام محلول‌پاشی در مناطق سردسیر از اوایل دی‌ماه تا اواسط فروردین‌ماه و در مناطق گرم‌سیر از اوایل دی‌ماه تا اواخر اسفند ماه می‌باشد. پایان زمان محلول‌پاشی زمانی است که هوا به سمت گرم شدن می‌رود و علف‌های هرز آماده رشد کردن هستند. در این زمان باید از کوددهی به مزرعه اجتناب کنیم تا منجر به تقویت علف‌های هرز نشویم.

بهترین دما برای محلول‌پاشی از 15 تا 20 درجه و زیر نور خورشید است. در این شرایط روزنه‌های برگ زعفران باز خواهند شد و نور خورشید منجر به انجام فتوسنتز در گیاه می‌شود. البته این شرایط دمایی در زمستان به سختی حاصل می‌شود.

همچنین محلول‌پاشی باید زمانی انجام گیرد که تا 2 یا 3 روز بعد از آن نور خورشید داشته باشیم. این شرایط منجر به تکمیل فرایند سنتر می‌شود.

از محلو‌ل‌پاشی در روزهای بارانی و دارای گرد و خاک خودداری کنید تا بیشترین بازدهی را از محلول‌پاشی خود بدست آورید.

نحوه مصرف کودها

کودهای موجود در پکیج باید به صورت محلول‌ در بیایند و به صورت اسپری بر روی برگ‌های زعفران ریخته شوند. این کار در مزارع بزرگ بوسیله تراکتور و سم‌پاش متصل به آن و در زمین‌های کوچکتر نیز با سم‌پاش‌های کوچک یا هر ابزار در دسترس دیگر انجام می‌شود.

جدول زیر میزان محلول‌هایی که باید در هر مرحله از محلول‌پاشی درست کنید آورده شده است. شما باید کود مشخص شده برای هر مرحله را به میزان محلولی که ذکر کرده‌ایم برسانید و مصرف کنید.

در ضمن این کودها تا 2 سال تاریخ انقضا دارند. پس نیازی نیست بیش از مقدار توصیه شده بر روی کودها از آن‌ها استفاده کنید.

تیم ماه‌چین آماده پاسخ‌گویی به سوالات شما در زمینه محلول‌پاشی است. امیدواریم بتوانید به بهترین شکل ممکن از این کودها استفاده کنید و بازدهی مزرعه خود را به حداکثر برسانید.