راهنمای استفاده از پکیج محلول پاشی زعفران

پکیج های کودی محلول پاشی زعفران در دو نوع اقتصادی (۴ مرحله‌ای) و حرفه ای (۶ مرحله‌ای) تهیه و آماده شده است.
محلول‌پاشی‌ها از اواسط دی‌ماه و همزمان با تحلیل رفتن ریشه و به منظور تغذیه پیاز زعفران از طریق برگ‌ها انجام می‌شود. مراحل محلول‌پاشی به صورت متوالی و با فاصله ۱۰ تا ۲۰ روز یکبار انجام می‌شود.

در طول مراحل محلول‌پاشی تمام عناصر مورد نیاز گیاه تامین و جذب خواهد شد. پس از جذب عناصر غذایی از طریق برگ‌ها، گیاه باید در معرض نور خورشید قرار بگیرد تا بتواند فرآیند فتوسنتز را انجام دهد و عناصر جذب شده را به پیاز منتقل کند.

پیاز در این زمان از سال، در فاز تکثیری خودش قرار دارد و پیازهای دختری کوچک در حال تشکیل شدن هستند. تغذیه پیاز در این محدوده‌ی زمانی منجر به افزایش وزن پیازهای دختری و بازدهی آن‌ها در سال‌ آینده می‌شود. در صورتی که مزرعه را با کوددهی تغذیه نکنیم پیازها کوچک می‌مانند و فقط تکثیر رویشی خواهند داشت.

در ادامه تمامی کودهایی که باید در هر مرحله از محلول پاشی استفاده کنیم را با میزان مصرف در آب آورده ایم.

شرایط انجام محلول‌پاشی

زمان انجام محلول‌پاشی در مناطق سردسیر از اوایل دی‌ماه تا اواسط اردیبهشت‌ماه و در مناطق گرم‌سیر از اوایل دی‌ماه تا اواخر فروردین ماه می‌باشد. پایان زمان محلول‌پاشی زمانی است که هوا به سمت گرم شدن می‌رود و علف‌های هرز آماده رشد کردن هستند.

بهترین دما برای محلول‌پاشی از 12 تا 20 درجه و زیر نور خورشید است. در این شرایط روزنه‌های برگ زعفران باز خواهند شد و نور خورشید منجر به انجام فتوسنتز در گیاه می‌شود. البته این شرایط دمایی در زمستان به سختی حاصل می‌شود و باید حتما هواشناسی را چک کنیم تا بهترین زمان برای محلول پاشی را انتخاب کنیم.

همچنین محلول‌پاشی باید زمانی انجام گیرد که تا ۲۴-۴۸ ساعت بعد از آن نور خورشید داشته باشیم. این شرایط منجر به تکمیل فرایند سنتر می‌شود.

از محلو‌ل‌پاشی در هوای بادی، روزهای بارانی و دارای گرد و خاک خودداری کنید تا بیشترین بازدهی را از محلول‌پاشی خود بدست آورید.

نکته بسیار مهم: مطمئن شوید که در زمان انجام محلول پاشی خاک مزرعه رطوبت کافی داشته باشد. در صورتی که خاک رطوبت نداشته باشد ابتدا مزرعه را آبیاری کنید سپس نسبت به محلول پاشی مزرعه اقدام کنید.

نحوه مصرف کودها

کودهای موجود در پکیج باید به صورت محلول‌ در بیایند و به صورت اسپری بر روی برگ‌های زعفران ریخته شوند. این کار در مزارع بزرگ بوسیله تراکتور و سم‌پاش متصل به آن و در زمین‌های کوچکتر نیز با سم‌پاش‌های دستی یا هر ابزار در دسترس دیگر مثل بطری های شیشه شور(برای گلدان و مزارع خیلی کوچک)‌ انجام می‌شود.

جدول زیر میزان محلول‌هایی که باید در هر مرحله از محلول‌پاشی درست کنید آورده شده است. شما باید کود مشخص شده برای هر مرحله را به میزان محلولی که ذکر کرده‌ایم برسانید و مصرف کنید.

متراژ مزرعه (متر) حجم محلول (لیتر)
۱ تا ۲۵ ۱
۵۰ ۲
۱۰۰ ۴
۲۵۰ ۱۰
۵۰۰ ۲۰
۱۰۰۰ ۴۰
۲۰۰۰ ۸۰
۲۵۰۰ ۱۰۰
۳۰۰۰ ۱۲۰
۴۰۰۰ ۱۶۹
۵۰۰۰ ۲۰۰
۶۰۰۰ ۲۴۰
۷۰۰۰ ۲۸۰
۸۰۰۰ ۳۲۰
یک هکتار ۴۰۰ لیتر

در ضمن این کودها تا چندین سال تاریخ انقضا دارند. پس نیازی نیست بیش از مقدار توصیه شده از آن‌ها استفاده کنید.

 

مقدار مصرف کود های محلول پاشی برای مزارع متراژ پایین (خانگی و ۵۰۰ متری)

محتویات این دو بسته به‌ نوعی تهیه شده است که همگی در یک ظرف و بصورت مخلوط ارسال می‌شوند. برای استفاده از این بسته ها باید کل کودهای موجود در ظرف را باهم مخلوط کنید و به مقادیر زیر در هر مرحله از محلول پاشی استفاده کنید:

مرحله اول: به ازای هر ۱۰۰ متر ۵۰ گرم در ۴ لیتر آب.

یعنی اگر ۵۰۰ متر قرار است محلول پاشی کنید باید ۲۵۰ گرم از کودها را در ۲۰ لیتر آب محلول کنید و سپس به برگ ها محلول پاشی کنید.
یا بطور مثال اگر ۲۵ متر یا کمتر قرار است محلول پاشی کنید باید ۱۲.۵ گرم از مخلوط کودها را در ۱ لیتر آب مخلوط کنید و سپس به برگ ها محلول پاشی کنید.

مرحله دوم تا ششم : به ازای هر ۱۰۰ متر ۶۰ گرم در ۴ لیتر

یعنی اگر ۵۰۰ متر قرار است محلول پاشی کنید باید ۳۰۰ گرم از کودها را در ۲۰ لیتر آب محلول کنید و سپس به برگ ها محلول پاشی کنید.
یا بطور مثال اگر ۲۵ متر یا کمتر قرار است محلول پاشی کنید باید ۱۵ گرم از مخلوط کودها را در ۱ لیتر آب محلول کنید و سپس به برگ ها محلول پاشی کنید.
فاصله هر محلول پاشی با محلول پاشی بعدی ۱۴ تا ۲۰ روز می‌باشد.

مقدار مصرف پکیج حرفه ای محلول پاشی

این پکیج ها مناسب ۶ مرحله محلول پاشی هستند. کودهای موجود در این پکیج‌ بصورت مجزا هستند و شما باید دز مصرفی کود ها را با توجه به متراژ زمین خود، از طریق ترازو برای کود های پودری و ظرف مخصوص اندازه گیری مایعات در حجم محلول مشخص شده مخلوط کنید.

شما باید طبق جداولی که در ادامه برای هر محلول پاشی قرار داده شده است بر اساس متراژ مزرعه خود و مرحله محلول پاشی از مقدار مناسب کودها استفاده کنید. فاصله هر محلول پاشی با محلول پاشی بعدی ۱۴ تا ۲۰ روز می‌باشد.

مرحله اول:

مرحله اول 1 هکتار 5000 متر 2500 متر 1000 متر
20 20 20 1/250 کیلوگرم 1 کیلو گرم 0/5 کیلوگرم 0/5 کیلوگرم
اکتیو آلگا 1 کیلوگرم 0/5 کیلوگرم 250 گرم 200 گرم
تراست کمپلکس 1 لیتر 0/5 لیتر 250 سی سی 200 سی سی
 پروتیفرت 0/5 کیلو گرم 250 گرم 250 گرم ـ

 

مرحله دوم :

مرحله دوم 1 هکتار 5000 متر 2500 متر 1000 متر
20 20 20 1/250 کیلوگرم 1 کیلو گرم 0/5 کیلوگرم 0/5 کیلوگرم
اکتیو آلگا 1 کیلوگرم 0/5 کیلوگرم 250 گرم 200 گرم
تراست کمپلکس 1 لیتر 0/5 لیتر 250 سی سی 200 سی سی
‍ پروتیفرت 250 گرم 250 گرم 150 گرم
دلفان پلاس 1 لیتر

 

مرحله سوم :

مرحله سوم 1 هکتار 5000 متر 2500 متر 1000 متر
ترافوس کا 2 لیتر 1 لیتر 0/5 لیتر
اکتیو الگا 2 کیلوگرم 1 کیلوگرم 0/5 گرم 200 گرم
تراست کمپلکس 1 لیتر 0/5 لیتر 250 سی سی 200 سی سی
‍ پروتیفرت 250 گرم 250 گرم
دلفان پلاس 1 لیتر
تراست کا ۲۵۰ سی سی

 

مرحله چهارم :

مرحله چهارم 1 هکتار 5000 متر 2500 متر 1000متر
آمیفول کا 2 لیتر 1 لیتر 0/5 لیتر
تراست کمپلکس 1 لیتر 0/5 لیتر 250 سی سی 200 سی سی
اولترافررو 350 گرم 350 گرم 300 گرم
پروتیفرت 250 گرم 250 گرم 150 گرم
دلفان پلاس 1 لیتر
تراست کا ۲۵۰ سی سی

 

مرحله پنجم :

مرحله پنجم 1 هکتار 5000 متر 2500 متر 1000 متر
تراست کا 2 لیتر 1 لیتر 0/5 لیتر 250 سی سی
سولفات پتاسیم 2 کیلوگرم 1 کیلوگرم 0/5 کیلوگرم 0/5 کیلوگرم
تراست کمپلکس 1 لیتر 0/5 لیتر 0/5 لیتر 200 سی سی
اولترافررو 350 گرم 350 گرم 300 گرم
پروتیفرت 250 گرم
دلفان پلاس 1 لیتر

 

مرحله ششم :

مرحله ششم 1 هکتار 5000 متر 2500 متر 1000 متر
تراست کا 2 لیتر 1 لیتر 0/5 لیتر 250 سی سی
سولفات پتاسیم 2 کیلوگرم 1 کیلوگرم 0/5 گرم 0/5 گرم
تراست کمپلکس 1 لیتر 0/5 لیتر 0/5 لیتر
اولترافررو 350 گرم 350 گرم 300 گرم
اکتیو الگا 1 کیلو گرم 0/5 کیلوگرم 0/5 کیلوگرم 400 گرم
پروتیفرت 250 گرم 200 گرم
دلفان پلاس 1 لیتر

 

ترکیب کودی پکیج به نحوی طراحی شده است تا در مرحله اول و دوم سطح و اندازه‌ی طولی برگ زعفران افزایش یابد و تا جذب از طریق برگ به حداکثر برسد. این عمل به‌واسطه کود NPK انجام می‌شود.

مقدار مصرف پکیج اقتصادی محلول پاشی

این پکیج ها مناسب ۴ مرحله محلول پاشی هستند. کودهای موجود در این پکیج‌ بصورت مجزا هستند و شما باید دز مصرفی کود ها را با توجه به متراژ زمین خود، از طریق ترازو برای کود های پودری و ظرف مخصوص اندازه گیری مایعات در حجم محلول مشخص شده مخلوط کنید.

شما باید طبق جداولی که در ادامه برای هر محلول پاشی قرار داده شده است بر اساس متراژ مزرعه خود و مرحله محلول پاشی از مقدار مناسب کودها استفاده کنید. فاصله هر محلول پاشی با محلول پاشی بعدی ۱۴ تا ۲۰ روز می‌باشد.

مرحله اول :

مرحله اول 1 هکتار 5000 متر 2500 متر 1000 متر
20 20 20 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 0/5 کیلوگرم 0/5 کیلوگرم
اکتیو الگا 1 کیلوگرم 0/5 کیلوگرم 250 گرم
تراست کمپلکس 1 لیتر 0/5 لیتر 250 سی سی 200 سی سی
‍ پروتیفرت 0/5 کیلو گرم 250 گرم 100 گرم 150 گرم

 

مرحله دوم :

مرحله دوم 1 هکتار 5000 متر 2500 متر 1000 متر
ترافوس کا 2 لیتر 1 لیتر 0/5 لیتر
اکتیو الگا ۱ کیلوگرم 0/5 کیلوگرم ۲۵۰ گرم
تراست کمپلکس 1 لیتر 0/5 لیتر 250 سی سی 200 سی سی
‍ پروتیفرت ۰/۵ کیلوگرم 250 گرم ۱۰۰ گرم
تراست کا ۳۰۰ سی سی
۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵۰ گرم

 

مرحله سوم :

مرحله سوم 1 هکتار 5000 متر 2500 متر 1000متر
آمیفول کا 2 لیتر 1 لیتر 0/5 لیتر
تراست کمپلکس 1 لیتر 0/5 لیتر 250 سی سی ۲۵۰ سی سی
اولترافررو ۵۰۰ گرم ۳۰۰ گرم ۲۵۰ گرم
پروتیفرت 250 گرم ۱۵۰ گرم 150 گرم
تراست کا ۳۰۰ سی سی
۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵۰ گرم

 

مرحله چهارم :

مرحله چهارم 1 هکتار 5000 متر 2500 متر 1000 متر
تراست کا 2 لیتر 1 لیتر 0/5 لیتر ۴۰۰ سی سی
سولفات پتاسیم 2 کیلوگرم 0/5 کیلوگرم
تراست کمپلکس 1 لیتر 0/5 لیتر ۲۵۰ سی سی ۲۵۰ سی سی
اولترافررو ۰/۵ کیلوگرم ۳۰۰ گرم ۲۵۰ گرم
اکتیو الگا ۲ کیلوگرم ۱ کیلوگرم 0/5 کیلوگرم
پروتیفرت ۰/۵ کیلوگرم ۲۵۰ گرم ۱۵۰ گرم ۱۵۰ گرم
20 20 20 500 گرم ۲۰۰ گرم

 

ترکیب کودی پکیج به نحوی طراحی شده است تا در مرحله اول و دوم سطح و اندازه‌ی طولی برگ زعفران افزایش یابد و تا جذب از طریق برگ به حداکثر برسد. این عمل به‌واسطه کود NPK انجام می‌شود.